INFORMAȚII PRELIMINARE

 • Prezentul document intitulat “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dumneavoastră în calitate de Client, Utilizator și / sau Vizitator şi Sc Ecorom Distribution Srl, vizând utilizarea Site-ului, accesarea şi folosirea facilităţilor Site-ului etc. Pentru utilizarea conformă a Site-ului, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea Site-ului, înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.
 • Pentru a putea accesa în mod facil serviciile pe care vi le punem la dispoziție, trebuie să acceptați în mod neechivoc și în totalitate Termenii și Condițiile de față. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii, fie chiar şi parţial, vă rugăm să nu utilizaţi Site-ul. De asemenea, dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii nu mai sunt acceptaţi de către dumneavoastră, vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea Site-ului.
 • Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării celor interesați / vizați. Utilizatorii, Vizitatorii și Clienții trebuie să se raporteze la regulile, drepturi, obligaţiile, procedurile etc. prevăzute de Termeni şi Condiţii în formatul valabil la data interacționării cu Site-ul, fără a exista o obligaţie a Sc Ecorom Distribution Srl de a-i informa individual despre actualizări şi / sau modificări.

CINE SUNTEM?

Principala activitate a societății Ecorom Distribution Srl este constituită de importul și comerțul cu ridicata al chiuvetelor, bateriilor de bucătărie, coșurilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor și a electrocasnicelor de bucătărie cu proveniența din Germania, Franța, Italia și Turcia.

 • Datele noastre de identificare sunt următoarele:
  • Denumire: SC ECOROM DISTRIBUTION SRL
  • Sediul social: str. Avram Iancu Nr.442-446, Complex Coratim nr.23, Loc. Floresti, Jud. Cluj
  • Numărul de înregistrare în registrul comerțului: J12/108/2010
  • CUI: RO18558353
  • E-mail: office@ecoromsrl.ro
  • Telefon: 0264.275.008

DEFINIREA UNOR TERMENI

 • Având în vedere faptul că în prezentul document anumite cuvinte ori fraze vor fi utilizate în mod recurent, am decis să facem o listă cu cele mai uzuale formulări pentru a facilita înțelegerea cât mai corectă a întregului document:
  • Document / Politică de Utilizare / Termeni şi Condiții – prezenta Politică privind termenii şi condiţiile de utilizare a Site-ului, denumit şi Termenii şi Condițiile”, „T&C” sau „Politică”, care va guverna raportul contractual dintre Sc Ecorom Distribution Srl și Clienți, Utilizatori și / sau Vizitatori şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din Termeni şi Condiţii cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din Politică.
  • Vizitator – orice persoană care accesează site-ul.
  • Site-ul – reprezintă site-ul nostru www.ecoromsrl.ro precum şi orice secţiune sau subpagină a acestuia.

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

 • Site-ul Sc Ecorom Distribution Srl.ro este un site public ce poate fi utilizat de către orice persoană interesată.
 • Ne rezervăm dreptul de a refuza ori restrânge accesul vizitatorilor la anumite subsecțiuni sau funcții specifice ale site-ului dacă va exista suspiciunea rezonabilă că se încearcă fraudarea sau eludarea politicilor site-ului. De asemenea, accesul va fi refuzat ori restrâns ori de câte ori vom avea suspiciunea rezonabilă că prin anumite acțiuni se încearcă prejudicierea intereselor noastre.
 • Interzicem în mod expres orice utilizare abuzivă a site-ului nostru, prin utilizare abuzivă înțelegându-se orice acțiune ori inacțiune prin care nu sunt respectate regulile statuate în prezenta Politică sau în orice alte politică existentă pe site, orice acțiune care contravine bunei-credințe în relațiile comerciale ori contractuale sau orice acțiune care încalcă legislația în vigoare sau bunele practici și / sau moravuri.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • Sc Ecorom Distribution Srl deține drepturi depline asupra denumirilor, titulaturilor, descrierilor, produselor / serviciilor, fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială etc. ce decurg din acestea și referitoare la acestea. Pot exista situaţii în care Sc Ecorom Distribution Srl nu deţine drepturi de proprietate sau unele de proprietate intelectuală, industrială sau comercială cu privire la anumite fişiere, poze, materiale etc. publicate pe Website, beneficiind doar de un drept de utilizare a acestora. Indiferent de situație, nu aveți permisiunea să comercializati, redistribuiți sau reproduceți aceste materiale, nici să le decompilați sau modificați structura, fără acordul prealabil al Sc Ecorom Distribution Srl.
 • În anumite situaţii, pentru imaginile şi fotografiile utilizate pe acest website nu deţinem drepturi de proprietate intelectuală, ci doar drepturi de utilizare. În acest sens, anumite imagini şi fotografii regăsite pe website-ul nostru sunt utilizate cu respectarea termenilor şi condiţiilor proprii sursei acestora .CONFIDENȚIALITATE

Suntem dedicați păstrării confidențialității informațiilor pe care ni le furnizați. Respectăm și protejăm datele care ne sunt furnizate de către clienți și adoptăm toate măsurile necesare pentru a asigura un grad ridicat de securitate. 

INFORMAŢII UTILE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ

 • Ca vizitator, respectiv client, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele:
  Este interzisă utilizarea site-ului Sc Ecorom Distribution Srl.ro în următoarele modalități sau pentru următoarele scopuri:
  • Cu încălcarea Termenilor și Condițiilor din prezentul document;
  • Cu încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile sau prin modalități care pot conduce la încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile;
  • Pentru a disemina informații false sau greșite ori pentru a propaga dezinformare, incitare la ură sau alte asemenea;
  • Pentru defăimarea altor persoane, pentru a aduce injurii, acuze sau afirmații jignitoare cu privire la oricare altă persoană;
  • Pentru promovarea sau ascunderea activităților cu caracter ilegal sau imoral;
  • Pentru a reproduce, în orice fel, interfața site-ului, în vederea inducerii în eroare a utilizatorilor, clienților sau potențialilor clienți pe care noi îi avem;
  • Pentru a obține acces neautorizat la datele pe care vizitatorii sau clienții noștri ni le-au furnizat în mod voluntar;
  • Pentru a solicita informații, produse ori servicii ilegale ori pentru a solicita informații care să acopere o activitate ilegală;
  • Pentru a obține acces la diferite secțiuni sau subsecțiuni ale site-ului sau la produsele ori serviciile oferite de către noi utilizând proceduri ilegale;

LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

 • Termenii și Condițiile din prezenta secțiune, precum și utilizarea site-ului nostru sunt guvernate de legile aflate în vigoare în România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, în cazul în care acesta implică Sc Ecorom Distribution Srl și o persoană juridică, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material din Mun. Cluj-Napoca, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Hotărârea este definitivă pentru părţi. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor. În cazul în care litigiul referitor la raportul contractul sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia implică Sc Ecorom Distribution Srl și o persoană fizică, acesta va fi soluționat de către instanțele judecătorești competente conform legii.

Acest document a fost actualizat la data de 15.07.2022.